Kraft & värmeanläggning

Vi erbjuder bredd och spetskompetens inom termisk energiomvandling för energibolag och industrier samt teknikansvar och stöd i projektgenomförande.

Vi kan:

  • BFB - och CFB-pannor
  • Rosterpannor
  • Vattenbehandling och Vattenrening
  • Torr och våt rökgasrening, Elfilter, spärrfilter, cykloner, skrubbar m.m
  • Ånga- och hetvattensystem
  • Bränsle- och askhantering
  • Turbin- och fjärrvärme

Kort och gott - Vi kan kraft och värmeanläggningar!

Bemanning

Vi serverar kraft- och processindustrin med kvalificerade och erfarna ingenjörer samt tekniker såsom:

  • Drifttekniker/Driftoperatör
  • Driftingenjörer
  • Driftsättningsledare/Driftsättare

Kontakta oss för mer information.